Register

Please Signup
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid username.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
Тип на апликација: Сезонска работа за студенти
*
First Name
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
Лични податоци
*
Last Name
Last Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
корисничко име
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
Maximum 15 characters allowed.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Email Address
Email Address can not be left blank.
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
This email is already registered, please choose another one.
Прикачете ваша фотографија
Please select file.
Invalid file selected.
Invalid file selected.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid password.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  Прикачете ваше CV
  Please select file.
  Invalid file selected.
  Invalid file selected.
  *
  пасворд
  Password can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Please enter at least 6 characters.
   Strength: Very Weak
   *
   Име
   First Name can not be left blank.
   Please enter valid data.
   This first name is invalid. Please enter a valid first name.
   *
   Презиме
   Last Name can not be left blank.
   Please enter valid data.
   This last name is invalid. Please enter a valid last name.
   Матичен број:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter at least 12 characters.
   Maximum 13 characters allowed.
   Please enter valid data.
   Датум на раѓање:
   Please select date.
   Invalid Date.
   *
   Пол
   МашкоЖенско
   Please select one.
   Please enter valid data.
   *
   Место на раѓање:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   *
   Националност:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   *
   Државјанство:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   *
   Број на пасош:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   *
   Телефонски број:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter at least 9 characters.
   Maximum 13 characters allowed.
   Please enter valid data.
   *
   Емаил адреса
   Email Address can not be left blank.
   Please enter valid email address.
   Please enter valid email address.
   This email is already registered, please choose another one.
   Адреса на живеење (според пасош):
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Поштенски код:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   *
   Населено место:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Град
   СкопјеКумановоТетовоГостиварВелесКавадарциНеготино
   Please select atleast one option.
   Please enter valid data.
   Држава:
   МакедонијаУкраинаБосна
   Please select atleast one option.
   Please enter valid data.
   *
   Лице за контакт при итни случаи (име и презиме):
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   *
   Мобилен:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   *
   Email адреса:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Податоци за образование
   Првпат запишан/а на факултет во година:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Насока на студирање:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Факултет:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Универзитет:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Град (седиште) на универзитетот:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Официјални датуми на распуст од
   Please select date.
   Invalid Date.
   Официјални датуми на распуст до
   Please select date.
   Invalid Date.
   Се очекува да дипломирам во месец
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Последен запишан семестар:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   Можам да почнам со работа најрано од:
   Please select date.
   Invalid Date.
   Можам да работам најдоцна до:
   Please select date.
   Invalid Date.
   Би сакал/а да работам:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Please enter valid data.
   Период на изучување на германски јазик:
   Избери опција1 години2 години3 години4 години5 години6 години7 годиниПовеќе
   Please select atleast one option.
   Please enter valid data.
   Ниво на познавање на германски:
   Елементарно нивоЕлементарно ниво 2Пред средно ниво 1Пред средно ниво 2Средно ниво 1Средно ниво 2Високо средно ниво 1Високо средно ниво 2Напредно ниво 1Напредно ниво 2
   Please select atleast one option.
   Please enter valid data.
   Во моментов посетувам јазичен курс по германски:
   ДаНе
   Please select one option.
   Please enter valid data.
   Претходно искуство со работа во Германија:
   ДаНе
   Please select one option.
   Please enter valid data.
   Работодавач:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Град:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Позиција:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Други јазици:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Друго работно искуство:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Би сакал/а да аплицирам за работа во (град):
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Аплицирам заедно со:
   Text field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Аплицирам за работна позиција во областа на:
   This Field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Дали би прифатиле работна позиција од друг тип, доколку Контекст не е во можност да обезбеди работно место од категоријата за којашто првично аплицирате?
   This Field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Дали би сакале да посетувате курс по германски јазик организиран од страна на Контекст?
   This Field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   Забелешки:
   This Field can not be left blank.
   Please enter valid data.
   *Напомена: Работната позиција се одредува според нивото на познавање на германски јазик. Секој кандидат МОРА да помине интервју за проверка на познавањата од германскиот јазик пред неговата аплокација да биде поднесена до работодавачот. Работодавачите одредуваат кои кандидати ги прифаќаат, а кои ги одбиваат, а не Контекст. Апликацијата не е гаранција за добивање на работен договор!!!
   Submit
   Зачувај