Бебиситер Норвешка

Бебиситер Норвешка

Au pair или Бебиситер Норвешка е програма за меѓународна културна размена. Регулирана со европската спогодба за условите за учество во истата и статусот на бебиситерите кој е усвоен во Стразбур на 24. ноември 1969 година од страна на Советот на Европа. Оваа програма е сосема поразлична од Студентска работа во Германија или WORK AND TRAVEL USA.

Младите од цел свет, во својство на учесници во Au Pair програмата престојваат најмалку 6, а најмногу 12 месеци. Во претходно избрано семејство и на тој начин го усовршуваат јазикот на земјата во која престојуваат. Се запознаваат со нејзината култура и обичаите. Една од најголемите вредности на оваа програма е стекнување на пријателства помеѓу различните култури. Најдобрата училница на светот е семејниот дом, а Бебиситер Норвешка програмата на учесниците им овозможува да бидат интегрален дел на едно норвешко семејство. За помошта околу чувањето на децата Au Pair имаат бесплатно сместување и храна во кругот на семејството и месечен надомест од 3000 NOK.

Кој може да се пријави на програмата за Бебиситер Норвешка?

  • Ако си на возраст од 18-30 години
  • имаш искуство во чување на деца и уживаш во работата со деца
  • одлични познавања од англискиот јазик
  • подготвена да работиш во северниот дел од Европа
  • непушач

Рокови и заминување:

Програмата се реализира во текот на целата година.

* Истите услови важат и за аплицирање за Данска и Шведска. Ве молиме да бидете флекибилни околу изборот на државата.

Повелете секој работен ден, кај нас во Агенција Контекст која се наоѓа … Google  знае се, со претходно закажан термин или за сите детали може на Инстаграм и Фејсбук. 

МОЖНОСТ ДА НЕ ОЦЕНИТЕ, СТИСНЕТЕ 5 ЗВЕЗДИ


СО ПОЧИТ, КОНТЕКСТ

MITROPOLIT TEODOSIJ GOLOGANOV 26
1000 SKOPJE, MACEDONIA
00389 23 223 579