Специјализирани курсеви по Германски јазик

Контекст организира специјализирани курсеви за лица коишто планираат да работат во Германија. Курсевите се дизајнирани за конкретните потреби на слушателите со цел да се постигне потребното ниво на познавање на германски јазик за одредена намена.

 


Јазични курсеви за Студенти
Јазични курсеви за лица со ЕУ пасош
Јазична подготовка на лекари за работа во Германија

© 2014 Kontext. Сите права се задржани.

Дизајнирано од Cube Systems .