Hunters Green Motel

Hunters Motel

Hunters Green Motel – South Yarmouth , MA  e туирстичка атракција, дел од познатиот туристички локалитет Cape Cod. Местото изобилува со голем број на сезонски бизниси во текот на летниот период и е привлечна дестинација за туристите. Повеќе за работодавачот може да најдете на следниот линк : http://www.huntersgreenmotel.com/

Може да аплицирате за следните работни позиции :

  • Assistant Laundry Manager – 9 $ / hour
  • Housekeeper – 9$ + tips / hour

Cape Cod е позната туристичка дестинација како и посакувана локација за Summer Work and Travel USA студентите. Местото изобилува со голем број на активности за туристите, како и за студентите. Повеќе за локацијата може да видите на следните линкови:

http://www.capecodtravel.com/towns/yarmouth
http://www.yarmouthcapecod.com/
http://www.yarmouth.ma.us/

За детали ве очекуваме на 02 3110 065 и obrazovanie@kontext.mk !