Преведувачки Услуги

Preveduvac

Контекст е тим на дипломирани филолози кои имаат огромно и долгогодишно искуство во преведување текстови. Нас не карактеризира исклучителна професионалност, висок квалитет на превод, како и стриктно почитување на рокови. Нашиот тим на преведувачи строго се обврзува да ја почитува приватноста на клиентите и содржината на текстовите кои ни се доверени.

Тимот на преведувачи во текот на преведувањето се консултира со стручен тим на економисти, правници, инженери, затоа преводот е верен на оригиналот.

Контекст ве очекува!