Превод и нострификација

Превод и нострификација на документи

Контекст е тим на дипломирани филолози кои имаат огромно и долгогодишно искуство во превод, нострификација и поврат на данок. Нас не карактеризира исклучителна професионалност, висок квалитет на превод, како и стриктно почитување на рокови. Нашиот тим на преведувачи строго се обврзува да ја почитува приватноста на клиентите и содржината на документите кои ни се доверени. Лекари, медицински сестри, електричари, машиновозачи кои знаат германски јазик можат лесно  да најдат работа во Германија под исти услови и со исти социјални права како и државјани на Европската унија.  Секако дека тука има доста документи кои треба да се преведат.

Превод и нострификација

  • Превод на дипломи, уверенија и свидетелства
  • Нострификација на дипломи во Германија
  • Потврди од суд, неосудуван, апликации за амбасада

Тимот на преведувачи во текот на скоро сите преводи се консултира со стручен тим на економисти, правници, инженери. Сите преводи на Контекст се верни на оригиналот. Испратете мејл на vrabotuvanje@kontext.mk со повеќе инфо за содржината која треба да се преведе за да можеме да ве информираме за цена. Повелете ве очекуваме, секој работен ден во нашите канцеларии каде покрај вашите преводи ќе добиете и информација од прва рака на сите ваши прашања кои се поврзани со некоја од програмите кои успешно ги работиме.

Повелете, за полесно да не најдете Гугл и да стиснете 5 звезди

СО ПОЧИТ, КОНТЕКСТ

Митрополит Теодосиј Гологанов 28, локал 4
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3223 579, Моб. 078 274 420