Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

Специјализирани курсеви по Германски јазик

Контекст организира специјализирани курсеви за лица коишто планираат да работат во Германија. Курсевите се дизајнирани за конкретните потреби на слушателите со цел да се постигне потребното ниво на познавање на германски јазик за одредена намена.

 


Јазични курсеви за Студенти
Јазични курсеви за лица со ЕУ пасош
Јазична подготовка на лекари за работа во Германија

© 2014 Kontext. Сите права се задржани.

Дизајнирано од Cube Systems .