Вработување vo Germanija

Работа во Германија

Контекст Вработување во Германија е наша специјалност повеќе од 10 години. Имаме работни позиции низ цела Германија и  вршиме селекција за вработување на  кандидати за голем број на работни места. Најголемиот број вработувања, за кои има голема побарувачка се во услужната дејност. Областа на системската гастрономија како што се McDonalds, SSP, ресторани на бензински пумпи,... View Article

Превод и нострификација на документи

Превод и нострификација

Контекст е тим на дипломирани филолози кои имаат огромно и долгогодишно искуство во превод, нострификација и поврат на данок. Нас не карактеризира исклучителна професионалност, висок квалитет на превод, како и стриктно почитување на рокови. Нашиот тим на преведувачи строго се обврзува да ја почитува приватноста на клиентите и содржината на документите кои ни се доверени.... View Article

Студенти во Германија

Работа за Студенти во Германија

Вработување за студентска работа во Германија е она што Контекст успешно го прави повеќе од 10 години. Програмата е во склоп на културна размена т.е. на млади луѓе им се дава шанса преку студентска работа во Германија, одблиску се запознаат со германски јазик, култура, обичаи и да стекнат работни навики. Секако за многу од нив... View Article